1. خانه
  2. زمین
  3. ویلای تست شماره ی 1

توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1

توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1

توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1

توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1

آنتن مرکزی
آنتن
مرکزی
آنتن تتا
آنتن نتنتنتن
آنتن نتنتنتهه

توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1

توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1

توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1 توضیحات ویلا شماره 1

ویلای تست شماره ی 1
50,000,000 تومان

اکازیون و مناسب سرمایه گذاری

مساحت :

250

مساحت بنا:

100

محله :

چهار باغ

لاکچری

آقای پناهی

املاک چشم انداز زعفرانیه

تلفن :

09355609022

دسته : زمین

فایل های مشابه

جستجوی ویلا در غرب کرج پیدا شده 5 نتایج
دسته بندی
قیمت
محله
مساحت
فهرست