فایل های باغ ویلا

جستجوی ویلا در غرب کرج پیدا شده 3 نتایج
دسته بندی
قیمت
محله
مساحت

500 ملیون تومان سود !

ویلا شماره 1
مساحت بنا :

90

مساحت بنا :

90

چهار باغ

250,000,000 تومان

2

ویلا شماره 2
مساحت بنا :

250

مساحت بنا :

150

کردان

300,000,000 تومان
فهرست