فایل های باغ ویلا

جستجوی ویلا در غرب کرج یک نتیجه پیدا شد
دسته بندی
قیمت
محله
مساحت

اکازیون و مناسب سرمایه گذاری

2

ویلای تست شماره ی 1
مساحت بنا :

250

مساحت بنا :

100

چهار باغ

50,000,000 تومان
فهرست