جستجوی ویلا در غرب کرج پیدا شده 5 نتایج
دسته بندی
قیمت
محله
مساحت

اکازیون و مناسب سرمایه گذاری

2

ویلای تست شماره ی 1
مساحت بنا :

250

مساحت بنا :

100

چهار باغ

50,000,000 تومان

2

ویلا شماره 2
مساحت بنا :

250

مساحت بنا :

150

کردان

300,000,000 تومان

500 ملیون تومان سود !

ویلا شماره 1
مساحت بنا :

90

مساحت بنا :

90

چهار باغ

250,000,000 تومان

آخرین مقالات

جدیدترین مقالات باغ ویلا

مقاله تست شماره 3

مقاله تست شماره 2

مقاله تست شماره 1

فهرست